Ausstellungskatalog
Baltiska Utställningen Konstavdelning

Herausgebende Institution: MALMÖ Konsthall

Malmö
1914